Sidebar Menu

名人论谱

时间:  2018-04-08 21:50:23 编辑:   louyihua 栏目: 族谱编修
  • 族谱 名人 娄义华

 
1、孔子论谱

    凡以国家纪纲理乱,恒载于文献乎,攸系文以彰,献文章固人所难,献以文敷通谱学者,尤人所难也。是故谱所具,必有以昭家乘之盛衰,识教化之污隆,使后人之所感发兴起,庶人懋厥德而成身,树家咸以谱牒为资矣。
 
2、陶渊明论谱

    同源分派,人易世疏,恺然长叹,念兹厥初,是故谱牒以合族者,念厥初为一人。族大人繁,类非一二,不收则遗,遗,非所以语合矣!是故,所以亲疏以代替,因代以分系,系分而理续,续而弗绝,绳绳衮衮,各自条贯,困其条贯,以究本末,亲疏之故,必明备而无渗漏,谱斯善矣。是以谱学莫不辩乎世系,世系明备,而一本万殊之理见矣。故凡同姓者,虽疏且远,决不可遗,孝敬敦睦之族,于兹其可兴乎。若彼此皆不自遗,于吾心固可无忝矣。
 
3、文天祥论谱

     家之有谱,犹国之有史也,史以记事实,谱以序昭穆,昭穆能明,则世派焉得混哉!

 
 
4、梁启超论谱

    欲考族制组织法,欲考各时代各地方婚姻平均年龄、平均寿数;欲考父母系而遗传,欲考男女产生比例,欲考出生率与死亡率比较……等等无效问题,恐除族谱家谱外,更无他途可以得资料。
其次谱中“家训”、“族规”、“家法”之类内容,固有不光封建 思想,但如敬长老,孝父母,尊师长、崇简朴、戒奢侈、禁财博等伦理规范,以及记载很多仁人志士优国忧民的爱国主义精神,自强不息奋斗精神,追求真理的奉献精神等,对促进现代文明建设也有积极作用。传统伦理与现代文明辨证统一,一个国家的特定生产方式,生活方式及思维方式,只能是这个国家民族传统文化的延续与发展。现代文明建设必须以传统文化为基础,传统文化也只的赋予新的时代精神才会有生命力。家谱中反映出来优秀传统伦理,实际上是中华民族几千年来奋斗的结晶,它曾经对凝聚中华发挥过极大作用,对促进当代文明建设必将起到重要的激励作用。
 
5、谢冰心论谱

我认为族谱是承上启下的家族历史。对家谱的注重和关怀,是爱祖国人民的起点。


 

阅读

四格广告

最新文稿

广告版块